Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.26.2021.XII –Budowa linii kablowych SN i nN, złącz kablowych oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN

W dniu 13.07.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy linii kablowych SN i nN, złącz kablowych oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN , na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 1/1, 23, 27, 32, 36 obręb Rzeszotary w Legnicy.

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Metadane

Data publikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL