Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.23.2021.XII- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby hali magazynowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby hali magazynowej.

W dniu 06.07.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie PAB.6743.5.23.2021.XII - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  na potrzeby hali magazynowej.  Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr: 21/4,  21/1 obręb  Legnicki Dwór ;  45/3 obręb Ludwikowo w Legnicy.

Inwestor: ASC WORKERS Dariusz Kłapiński, ul. Piłsudskiego 31c, 58-160 Świebodzice.

Dnia 16.07.2021 r odmówiono wszczęcia postępowania.

Metadane

Data publikacji : 12.07.2021
Data modyfikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Gawron

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL