Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.22.2021.XII - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych.

W dniu 24.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie PAB.6743.5.22.2021.XII - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych.  Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr: 927/37, 927/38, 927/12, 1441/1, 144/2 obręb Przybków w Legnicy.

Inwestor: MT INVEST S.C. MIROSŁAW SUCHOJAD, TOMASZ SŁUJA, UL. AKACJOWA 51, 59-220 LEGNICA

Dnia 06.07.2021 r odmówiono wszczęcia postępowania.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2021
Data modyfikacji : 12.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Gawron

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL