Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.19.2021.VIII - Budowa sieci cieplnej do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Radarowej w Legnicy, na działkach nr 1511/17 i 1511/7

W dniu 04.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.19.2021.VIII dotyczące budowy  sieci cieplnej do dwóch budynków mieszkalnych  przy ul. Radarowej  w Legnicy

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nrr 1511/17 i 1511/7 obręb Bielany w Legnicy.

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Sp. A.,ul. Poznańska 48,  59-220 Legnica

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL