Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.20.2021.VII - Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Koskowickiej i Sudeckiej w Legnicy

W dniu 07.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.20.2021.VII dotyczące przebudowy  sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Koskowickiej i Sudeckiej  w Legnicy

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nrr 227, 228, 282 obręb PIekary Osiedle w Legnicy.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL