Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.18.2021.XV – Budowa linii kablowych NN wraz ze złączami kablowymi NN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Myrka w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2/47, 2/54, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, obręb Bartoszów.

W dniu 01.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy  linii kablowych NN wraz ze złączami kablowymi  NN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Myrka  w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2/47, 2/54, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, obręb Bartoszów.

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL