Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.21.2021.XII – Budowalinii kablowej wraz z złączem kablowym w celu zasilania budynku hotelowego

linii kablowej wraz z złączem kablowym w celu zasilania budynku hotelowego

W dniu 09.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy linii kablowej wraz z złączem kablowym w celu zasilania  budynku hotelowego, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 313, 848/1, 307, 362, 364 obręb Stare Miasto w Legnicy.

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Metadane

Data publikacji : 15.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL