Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.19.2021.VIII - Budowa sieci cieplnej do 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, działka nr 1511/17 i 1511/7, obreb Bielany.

W dniu 02.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie PAB.6743.5.19.2021.VIII -  Budowa sieci cieplnej do 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr:  1511/17 i 1511/7 obręb Bielany w Legnicy.

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Sp. A., ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL