Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 12:47

sieci

Wtorek, 01 czerwca 2021

Zgłoszenie PAB.6743.5.13.2021.XII - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej

W dniu 17.05.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie PAB.6743.5.13.2021.XII - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr:  26, 13/3, 45, 40/2, 37/1 obręb Pawice w Legnicy.

Inwestor:  Eko Solar Polska Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 15, 59-500 Jelenia Góra.

 Dnia 29.07.2021 r. Inwestor wycofała zgłoszenie.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2021
Data modyfikacji : 29.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Gawron
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL