Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/26199,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenie-nr-PAB6743512021VII-Budowa.html
25.04.2024, 16:12

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie nr PAB.6743.5.1.2021.VII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Miętowej w Legnicy

W dniu 31.12.2020 r. wplynęło do urzędu zgłoszenie  budowy sieci  wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej na terenach oznaczonych nr działek 125, 13/3, 13/7 obręb Przybków w Legnicy.

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr 125, 13/3, 13/7 obręb Przybków  w Legnicy.

Inwestor:SAFE INVESTMENT Sp. z o.o., Plac Klasztorny 1/205, 59-220 Legnica

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony