Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/25815,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenie-nr-PAB6743572021VII-Budowa.html
21.05.2024, 12:12

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie nr PAB.6743.5.7.2021.VII - Budowa linii kablowych oraz złącz kablowych przy ul. Pątnowskiej w Legnicy

W dniu 19.02.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie budowy  linii kablowych oraz złącz kablowych  przy ul. Pątnowskiej w Legnicy w celu zasilania budynków jednorodzinnych.

Zakres inwestycji obejmuje działki: oznaczone nr 130, 131/2, 1313 obręb Górka przy ul. Pątnowskiej  w Legnicy.

Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony