Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.2.2021.XV - Budowa linii kablowych nN oraz złącza kablowego nN w celu zasilania budynku wielorodzinnego na dz. nr 140/8 przy ul. Chojnowskiej w miejscowości Legnica.

Budowa linii kablowych nN oraz złącza kablowego nN w celu zasilania zespołu budynku wielorodzinnego na dz. nr 140/8 przy ulicy Chojnowskiej w Legnicy

W dniu 08.01.2021 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa linii kablowych nN oraz złącza kablowego nN w celu zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Chojnowskiej w Legnicy przewidzine do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jak o działki nr 366/71, 366/38, 366/4, 366/55, 1, 2/8, 633 obręb Ogrody, dz. nr 140/4, 140/8, 140/7, 141/4, 141/2 obręb Tarninów.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Metadane

Data publikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL