Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.22.2020.VII - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach oznaczonych nr działek 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 obręb Rzeszotary w Legnicy

W dniu 10.09.2020 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach oznaczonych jako: nr działek 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 obręb Rzeszotary w Legnicy.

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone jako: nr 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 obręb Rzeszotary w Legnicy.

Inwestor: Angelika Majsner-Bołotow, ul. Złotoryjska 13/8, Legnica

               Tomasz Luty, ul. Przemysłowa 5c/10, Legnica

                Łukasz Słowik, ul. Młynarska 4/8, 59-220 Legnica

                Łukasz Grochowski, ul.Wojska Polskiego 22c/6, Legnica

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 21.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL