Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.24.2020.XII - Budowa sieci i przyłączy gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W dniu 13.10.2020 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie budowy sieci i przyłączy gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone nr 554/4, 554/47, 554/83 obręb Czarny Dwór  w Legnicy.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. , ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL