Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 12:47

sieci

Poniedziałek, 20 lipca 2020

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.13.2020.XV - Budowa kablowego zasilania w energię elektryczną 0,4 kV do dz. nr 13/4, 15/4, 16/16 obręb Winiary wraz z dowiązaniem do dz. nr 509/5, 344/9, 344/10 obręb Bielany w Legnicy

Budowa kablowego zasilania w energię elektryczną 0,4 kV do dz. nr 13/4, 15/4, 16/16 obręb Winiary wraz z dowiązaniem do dz. nr 509/5, 344/9, 344/10 obręb Bielany w Legnicy

W dniu 26.06.2020 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa kablowego zasilania w energię elektryczną 0,4 kV do dz. nr 13/4, 15/4, 16/16 obręb Winiary wraz z dowiązaniem do dz. nr 509/5, 344/9, 344/10 obręb Bielany w Legnicy, przewidzine do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jak o działki nr 344/15, 344/2, 344/9, 344/10, 509/5, 352, 511/1, 511/2 obręb Bielany oraz 13/4, 15/4, 16/6 obręb Winiary.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej długości ok. 873 m wraz ze złączami.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 59-220 Legnica

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kosińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL