Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.2.2020.XV - Budowa sieci i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Legnicy przy ul. Radosnej i Ciepłej

Budowa sieci i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Legnicy przy ul. Radosnej i Ciepłej

W dniu 17.01.2020 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa sieci i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Legnicy przy ul. Radosnej i Ciepłej, przewidzine do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jak o działki nr 1514, 344/2, 344/15, 1395, 344/3, 344/9, 344/10, 344/11, 344/12, 344/13, 344/14, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/20, 344/21 obręb Bielany.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci z rur PE De125 o długości 202 m dla potrzeb budynków jednorodzinnych dwulokalowych oraz budowa 13 przyłączy z rur PE De40 o długości 53 m.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

Metadane

Data publikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL