Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.21.2019.XV - Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Spokojnej w Legnicy, etap I w ramach zadania "Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście"

Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Spokojnej w Legnicy, etap I w ramach zadania "Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście"

W dniu 13.12.2019 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Spokojnej w Legnicy, etap I w ramach zadania "Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście", przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 383, 279 obręb Piekary Wielkie, 52, 51/2, 53/2 obręb Piekary, 251, 228/1 obręb Piekary Stare.

Opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowych typu YAKXS 4x35 mm2, posadowienie 35 kpl. słupów, wymiana 10 kpl. opraw oświetleniowych sodowych na LED, posadowienie 1 kpl. szafki oświetleniowej.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL