Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie nr PAB.6743.5.15.2019.XII- Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DE 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE DE 25 przy ul. Jana Podoby w Legnicy

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DE 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE DE 25 przy ul. Jana Podoby w Legnicy

W dniu 27.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę  zadania: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DE 63 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE DE 25 przy ul. Jana Podoby w Legnicy , na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 7/31, 7/33, 7/60, 7/77 obręb Bartoszów.

Inwestor: Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL