Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

sieci

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.17.2019.XV - Budowa sieci gazowej ś/c De 225 mm wraz z przyłączem ś/c De 90 mm w ulicy Złotoryjskiej, Zachodniej, Boiskowej i Myśliwskiej w Legnicy

Budowa sieci gazowej ś/c De 225 mm wraz z przyłączem ś/c De 90 mm w ulicy Złotoryjskiej, Zachodniej, Boiskowej i Myśliwskiej w Legnicy

W dniu 17.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Legnicy wpłynęło zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę zadania: Budowa sieci gazowej ś/c De 225 mm wraz z przyłączem ś/c De 90 mm w ulicy Złotoryjskiej, Zachodniej, Boiskowej i Myśliwskiej w Legnicy, przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 1/1, 2/97, 2/99, 2/100, 34, 3/2, 3/3 obręb Legnicy Dwór, 3/2, 3/4, 4/4, 4/7 45/3, 49, 50, 52 obręb Ludwikowo.

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c o średnicy De225 mm, budowa przyłącza ś/c o średnicy De90 mm.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Do zgłoszenia wniesiono sprzeciw decyzją z dnia 25.10.2019 r.

Metadane

Data publikacji : 25.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kosińska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL