Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

sieci

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenie nr PAB.6743.5.18.2018.VIII - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Legnicy przy ul. Kresowej na terenie działek oznaczonych nr 92/11 obręb Ulesie

W dniu 27.08.2018 r. wpłynęło zgłoszenie nr PAB.6743.5.18.2018.VIII dotyczące  budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Kresowej na terenie działek oznaczonych  nr 92/11 obręb Ulesie w Legnicy. Inwestor: Bartosz Zakrawacz, ul. Artyleryjska 20 59-220 Legnica

Metadane

Data publikacji : 03.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Moszumańska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL