Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

sieci

Wtorek, 25 sierpnia 2015

Zgłoszenie nr PAB.6743.1.404.2015.II - budowa sieci cieplnej ul. Gwiezdna 1-27

Imię i nazwisko / Nazwa/ Inwestora:

WPEC S.A. w Legnicy

Adres Inwestora:

59-220 Legnica ul. Poznańska 48

Opis zamierzenia:

Budowa i przebudowa sieci i przyłącza cieplnych do budynku przy ul. Gwiezdnej 1-27 w Legnicy - działka nr 54, 90 obręb Wrocławskie Przedmieście.

Do zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót budowlanych nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data wytworzenia : 24.08.2015
Data publikacji : 25.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Czerniecka
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL