Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 10:22

sieci

Środa, 26 sierpnia 2015

Zgłoszenie nr PAB.6743.1.406.2015.VII budowa i przebudowa sieci cieplnej ul. Neptuna 1-14

Imię i nazwisko / Nazwa/ Inwestora:

WPEC S.A. w Legnicy

Adres Inwestora:

59-220 Legnica ul. Poznańska 48

Opis zamierzenia:

Budowa i przebudowa sieci  cieplnych z przyłączami do  budynku przy ul.Neptuna 1-14 w Legnicy - działka nr 30/3, 31/2 obręb Wrocławskie Przedmieście.

 

Do zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót budowlanych nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Irena Kopeć Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL