Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 10:41

sieci

Zgłoszenie nr PAB.6743.1.405.2015.VII budowa sieci ciepłowniczej napowietrznej , ul.Szczytnicka w Legnicy

Imię i nazwisko / Nazwa/ Inwestora:

WPEC S.A. w Legnicy

Adres Inwestora:

59-220 Legnica ul. Poznańska 48

Opis zamierzenia:

Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej przy ul. Sczytnickiej w Legnicy - działki nr 348,347, 343/1, 344,370,338,371,372/1,373,375/1,374 obręb Pawice.

 

Do zgłoszenia zamiaru wykonania przedmiotowych robót budowlanych nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Irena Kopeć Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL