Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/14506,Zgloszenie-nr-PAB674313602015XV-budowa-linii-kablowych-nn.html
13.07.2024, 05:34

Zgłoszenie nr PAB.6743.1.360.2015.XV - budowa linii kablowych n.n.

Imię i nazwisko /nazwa/ zgłaszającego:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Adres zgłaszającego:

59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21

Opis projektowanego obiektu:

Budowa linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalno-usługowych w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej, zlokalizowanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów nr działek: 868/1, 1422, 1434 obręb Tarninów i 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 337/2 obręb Bartniki

Metadane

Data wytworzenia : 23.07.2015
Data publikacji : 28.07.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony