Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 10:22

sieci

Wtorek, 28 lipca 2015

Zgłoszenie nr PAB.6743.1.360.2015.XV - budowa linii kablowych n.n.

Imię i nazwisko /nazwa/ zgłaszającego:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Adres zgłaszającego:

59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21

Opis projektowanego obiektu:

Budowa linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalno-usługowych w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej, zlokalizowanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów nr działek: 868/1, 1422, 1434 obręb Tarninów i 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 337/2 obręb Bartniki

Metadane

Data wytworzenia : 23.07.2015
Data publikacji : 28.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL