Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

sieci

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr PAB.6743.1.331.XV

Do zgłoszenia nr PAB.6743.1.331.2015.XV z dnia 30.06.2015 r. 

dotyczacego budowy sieci wodociagowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Krętej w Legnicy, zlokalizowanej na terenie oznaczonym w eidencji gruntów nr działek: 385/2, 70, 384/5, 465, 94, 93, 92, 91, 90/1, 90/2, 89, 88, 87, 85/2, 386, 462, 460, 83/10, 382, 383, 384/2, 384/4, 381, 83/9, 83/8, 83/5, 83/4, 86/1 obręb Winiary

nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data wytworzenia : 09.07.2015
Data publikacji : 09.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL