Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/14426,Budowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-przy-ul-Kretej-w-Legnicy.html
21.05.2024, 12:58

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Krętej w Legnicy

INWESTOR:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ADRES:

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1

OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Krętej w Legnicy - działki nr 94, 93, 92, 91, 90/1, 90/2, 89, 88, 87, 85/2, 386, 462, 460, 83/10, 382, 383, 384/2, 384/4, 381, 83/9, 83/8, 83/5, 83/4, 86/1 obręb Winiary

Do przedmiotowego zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data wytworzenia : 30.06.2015
Data publikacji : 03.07.2015
Data modyfikacji : 24.08.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Irena Kopeć

Opcje strony