Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Ogłoszenia

Środa, 16 czerwca 2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla „Centrum Logistycznego” działka nr 25, obręb Bartoszów przy ul. Spółdzielczej w Legnicy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla „Centrum Logistycznego” wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą obejmującego budowę hali magazynowo-logistyczno-produkcyjnej, wartowni, wiaty na rowery oraz palarni, instalacji wewnętrznych, oraz zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu w/w obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami zewnętrznymi wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, komunikacji i parkingów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25, obręb Bartoszów przy ul. Spółdzielczej w Legnicy.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL