Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2022, 12:33

Ogłoszenia

Wtorek, 02 kwietnia 2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy znak: PAB.6740.209.2019.VII o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1000 kW do mocy 1996,8 kW na terenie oznaczonym nr ewidencyjnym gruntu jako działka nr  15/1 obręb Pawice w Legnicy.

W dniu 01.04.2019 r. na wniosek TBFV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Kowalskiej 2 zostałe wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1000 kW do mocy 1996,8 kW na terenie oznaczonym nr ewidencyjnym gruntu jako działka nr  15/1 obręb Pawice w Legnicy.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL