Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

Instalacje gazowe

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.86.2024.XII – budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. F. Skarbka 5 w Legnicy.

W dniu 11.06.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. F. Skarbka 5 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3, obręb 0016 Ochota. Inwestor: Paweł Hałdrzyński, ul. F. Skarbka 5/6, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 3.07.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 03.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Krok Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL