Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.75.2024.XII – budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Batorego 16 w Legnicy.

W dniu 21.05.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Batorego 16 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 397/25, obręb 0009 Fabryczna. Inwestor: Michał Matela, ul. S. Batorego 16/56, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 12.06.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Krok Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL