Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.50.2024.VII - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ogrodowej 2 w Legnicy

W dniu 28.03.2024r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.6.50.2024.VII dotyczące przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ogrodowej 2 w Legnicy Inwestor: Paweł Bury, adres inwestycji: ul. Ogrodowa 2, dz. nr 254/1, obręb Winiary Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL