Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znak: PAB.6743.6.55.2024.VIII - Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głogowskiej 65 w Legnicy

W dniu 09.04.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głogowskiej 65 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 774, obręb Czarny Dwór. Inwestor: Krzysztof Kubiak W dniu 15.04.2024 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Huszczo Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL