Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.46.2024.XII – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głogowskiej 21 w Legnicy.

W dniu 22.03.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głogowskiej 21 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 335, obręb Piątnica. Inwestor: Anna Kostewicz, ul. Jagodowa 1, 59-241 Koskowice. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 13.04.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 15.04.2024
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Renata Szydłowska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL