Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenie nr PAB.6743.6.57.2024.XII – rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 20 w Legnicy.

W dniu 11.04.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 20 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 396, obręb 0015 Tarninów. Inwestor: Ewa Walewska, ul. Nowy Świat 20/6, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Butyńska Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL