Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.44.2024.XII – rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zielonej 14 w Legnicy.

W dniu 21.03.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zielonej 14 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 647/1, obręb Stare Miasto. Inwestor: Bożena Kindur, ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 12.04.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL