Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenie nr PAB.6743.6.53.2024.XII – rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury nr 42 w Legnicy.

W dniu 09.04.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową przewodu powietrzno-spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury 42 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 517/1, obręb 0009 Fabryczna. Inwestor: Aneta Komarnicka, ul. Żwirki i Wigury 42/9, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL