Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.19.2024.XII – budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 1 w Legnicy.

W dniu 05.02.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 1 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 601, obręb Fabryczna. Inwestor: Vitalii Matskul, ul. Jagiellońska 1/6, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 27.02.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL