Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.14.2024.XII – rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 93 w Legnicy.

W dniu 02.02.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 93 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 384/3, obręb Kartuzy. Inwestor: Magdalena Obrzeżgiewicz, ul. Wrocławska 93/1, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 24.02.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Krok Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL