Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.13.2024.XII – budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Nowodworskiej 38 w Legnicy.

W dniu 01.02.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Nowodworskiej 38 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 40/7, obręb Rybaki. Inwestor: Marek Nedwidek, ul. Pomorska 7/10, 59-220 Legnica. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 23.02.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL