Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenie nr PAB.6743.6.29.2024.XII – budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jordana 14 w Legnicy.

W dniu 20.02.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jordana 14 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 805, obręb Stare Miasto. Inwestor: Michał Koszelowski, ul. Jordana 14/1, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL