Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.10.2024.XII – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lotniczej 30 w Legnicy.

W dniu 26.01.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lotniczej 30 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 100, obręb Tarninów. Inwestor: Anna i Eugeniusz Kostewicz, ul. Jagodowa 1, 59-241 Koskowice. Zgłoszenie przyjęto bez uwag dnia 17.02.2024 r.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL