Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Instalacje gazowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 13 marca 2023

Zgłoszenie PAB.6743.6.22.2023.II – budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kanarkowej 10 w Legnicy.

W dniu 9.03.2023 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kanarkowej 10 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 387 obręb Piekary.

Inwestor: Mikołaj Zarzycki ul. Kanarkowa 10, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Krok Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL