Ostatnia aktualizacja strony: 28.02.2024, 12:17

Sprawy budowlane

Zgłoszenie nr PAB.6743.6.175.2021.X W dniu 16.08.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 9/4

W dniu 21.10.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 9/4 w Legnicy,  na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 21/5 obręb Winiary w Legnicy. Inwestor: Magdalena Wiśniewska, ul. Ogrodowa 9/4, 59-220 Legnica

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL