Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Sprawy budowlane

Wtorek, 22 lutego 2022

Nie wniesiono sprzeciwu zgłoszenia nr: PAB.6743.6.155.2021.XII-Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Reymonta 17

Nie wniesiono sprzeciwu zgłoszenia nr: PAB.6743.6.155.2021.XII-Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Reymonta 17 w Legnicy.

Adres inwestycji: przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 168/7 obręb Ochota w Legnicy.

Inwestor:Marta i Łukasz Kolano, ul. Reymonta 17/2, 59-220 Legnica

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL