Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023, 15:29

Sprawy budowlane

Wtorek, 22 lutego 2022

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.136.2021.X dotyczącego rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 24

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.136.2021.X dotyczącego rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 24 w Legnicy.

Adres inwestycji: przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 394 obręb Fabryczna.

Inwestor: Klaudia Hałdrzyńska, ul. Roosevelta 24/7 59-220 Legnica

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL