Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/27195,Nie-wniesiono-sprzeciwu-do-zgloszenia-nr-PAB674361552021XII-Rozbudowa-wewnetrzne.html
2023-06-10, 07:10
Wtorek, 22 lutego 2022

Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.6.155.2021.XII-Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Reymonta 17 w Legnicy

Nie wniesiono sprzeciwu do:

W dniu 05.10.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr: PAB.6743.6.155.2021.XII-Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Reymonta 17 w Legnicy.

Adres inwestycji: przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 168/7 obręb Ochota w Legnicy.

Inwestor:Marta i Łukasz Kolano, ul. Reymonta 17/2, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa