Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/27193,Zgloszenie-nr-PAB674361752021X-dotyczace-rozbudowy-instalacji-wewnetrznej-gazowe.html
2023-06-10, 06:37
Wtorek, 22 lutego 2022

Zgłoszenie nr PAB.6743.6.175.2021.X dotyczące rozbudowy instalacji wewnętrznej gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 9 w Legnicy.

W dniu 21.10.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.6.175.2021.X dotyczące  rozbudowy  instalacji wewnętrznej gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 9 w Legnicy.

Adres inwestycji: przewidziane do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 21/5 obręb Winiary przy ul. Ogrodowej 9 w Legnicy.

Inwestor: Magdalena Wiśniewska,  ul. Ogrodowej 9/4, 59-220 Legnica

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa