Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/25364,Plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-Gminy-Legnica-.html
21.07.2024, 09:39

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu publicznego. Aktualizacja 2020 r.

UCHWAŁĄ NR XXVI/336/ RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 stycznia 2020 r. została wprowadzona aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”. Dokument w załączeniu

Metadane

Data publikacji : 18.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Dyrka Wydział Infrastruktury Komunalnej
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Rybacka Wydział Infrastruktury Komunlnej

Opcje strony