Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/22148,Plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-Gminy-Legnica-.html
25.04.2024, 17:02

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu publicznego

UCHWAŁĄ NR XXXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 listopada 2017 r. została wprowadzona aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”. Dokument w załączeniu

Metadane

Data publikacji : 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Rybacka Wydział Infrastruktury Komunlnej

Opcje strony